Skip to content

Wat is Design Thinking?

Design Thinking is een innovatieproces om oplossingen te bedenken en te ontwikkelen voor complexe problemen. Daarnaast is het een manier van denken waarbij je open staat voor ideeën van anderen en door te dóen en fouten te maken snel leert en verbetert. Het is een human centered aanpak, wat betekent dat de klanten of gebruikers voor wie je een oplossing bedenkt altijd centraal staan in het proces. Doordat je in Design Thinking via empathie een goed beeld ontwikkelt van wat je doelgroep bezighoudt en tegen welke problemen ze aanlopen, creëer je nieuwe producten, diensten of processen (of je verbetert bestaande) die ook daadwerkelijk dat probleem oplossen.

Het proces van Design Thinking bestaat meestal uit vijf fasen: Empathise, Define, Ideate, Prototype en Test. Deze stappen zijn niet per se lineair; ze kunnen in verschillende volgordes worden doorlopen en op basis van nieuwe inzichten kun je terug naar eerdere processtappen (ook wel itereren genoemd).
Design Thinking Infographic

Empathise

In deze fase probeer je de klanten of gebruikers en hun behoeften zo goed mogelijk te begrijpen. Door middel van interviews, observatie en andere onderzoeksmethoden, verzamel je gegevens over de eindgebruikers om een duidelijk beeld te krijgen van hun ervaringen, behoeften en problemen.

Define

Vervolgens analyseer je de verzamelde informatie om het werkelijke probleem te identificeren dat moet worden opgelost. Dit resulteert in een duidelijke probleemstelling (ook wel How Might We of HMW vraag genoemd), die de basis vormt voor de volgende fase.

Ideate

In deze fase ga je brainstormen om zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem te bedenken. Dit is een creatief proces waarbij het belangrijk is om open te staan voor alle mogelijke ideeën, hoe ongewoon of onpraktisch ze ook lijken.

Prototype

De volgende stap is het maken van fysieke of digitale prototypes van de geselecteerde oplossingen. Deze prototypes zijn eenvoudige versies van het uiteindelijke product en worden gebruikt om het concept te testen en te verbeteren.

Test

Ten slotte worden de prototypes getest bij echte klanten of gebruikers om feedback te verzamelen. Dit kan leiden tot verdere aanpassingen, verbeteringen, of tot nieuwe inzichten en probleemdefinities.
Design Thinking bevordert een cultuur van continu te verbeteren. Het stelt teams in staat om te experimenteren, risico’s te nemen en van fouten te leren. Het gaat erom dat je empathisch en mensgericht blijft en altijd de behoeften van de klant of eindgebruiker in het achterhoofd houdt.
Zo stelt Design Thinking organisaties in staat om innovatieve en effectieve oplossingen te creëren die echt waarde toevoegen voor hun klanten of gebruikers. Het is een krachtig instrument dat elk bedrijf, ongeacht de grootte of sector, kan helpen om te innoveren en te groeien in de moderne, complexe en snel veranderende wereld.

Wil je zelf ervaren hoe Design Thinking werkt en wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Overweeg dan een training Design Thinking.

Workshops & trainingen


Hoe bedenk je meer en betere ideeën? Hoe zorg je ervoor dat je team creatiever wordt en out of the box gaat denken? Hoe haal je meer uit een brainstorm? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in een van onze workshops of trainingen.