Skip to content

Wat is creativiteit?

Creativiteit is het bedenken van nieuwe ideeën en oplossingen door vanuit een ander perspectief naar een probleem of vraag te kijken. Er zijn allerlei technieken die je daarbij helpen. Als je die leert toe te passen, ontwikkel je je creatieve vaardigheden en daarmee je innovatiekracht.

Face post-its

Verschillende perspectieven

Een andere manier om vanuit een ander perspectief naar een vraagstuk te kijken is door samen te werken in een multidisciplinair team. Iedereen heeft vanuit zijn of haar eigen achtergrond en ervaring een andere kijk op dingen en benadert daarom een probleem vanuit een andere invalshoek. Dit op zich is al een enorme bron van inspiratie. Maak vooral gebruik van deze verschillende perspectieven in creatieve processen!

Iedereen is creatief

Creativiteit wordt vaak gezien als een talent van ‘de creatieven’ (wie dat dan ook mogen zijn…) en van mensen met een artistiek beroep, zoals kunstenaars, dansers, muzikanten etc. Niets is echter minder waar; creativiteit is een vaardigheid die we allemaal hebben, alleen naarmate we ouder worden gebruiken de meeste mensen deze vaardigheid steeds minder. Het zal je niet verbazen dat jonge kinderen veel creatiever zijn dan volwassenen. Jonge kinderen zijn nog veel minder beïnvloed door de wereld om hen heen. Ze zijn zich ook veel minder bewust van regels en normen (hoe iets ‘hoort’).

Denkpatronen

Naarmate we ouder worden, ontwikkelen we steeds meer denkpatronen; gebaande paden die ons brein graag volgt zodat we niet over alles wat we doen steeds opnieuw hoeven na te denken. Maar als we nieuwe, creatieve ideeën willen bedenken, zit juist die automatische piloot ons in de weg. Diverse creatieve denktechnieken helpen je tijdens een brainstorm om out of the box te denken en tot verrassende, nieuwe oplossingen te komen.

Van idee naar uitvoering

Het resultaat van je creatieve inspanningen kan een een nieuw product zijn, maar ook een service, dienst of proces. Wanneer je dat succesvol implementeert en waarde creëert voor een specifieke doelgroep – en voor je eigen organisatie – noemen we het innovatie. Om te innoveren moet je dus met een nieuw idee komen en dat ook realiseren. Een idee op zich is namelijk niets waard. Je zult steeds voor ogen moeten houden hoe je idee waarde oplevert voor je doelgroep. Als je dat helder op je netvlies hebt, is de kans het grootst dat je echt impact maakt en dat je doelgroep je oplossing ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Een proces dat je helpt om niet alleen ideeën te bedenken maar ze ook te realiseren is Design Thinking.

Workshops & trainingen


Hoe bedenk je meer en betere ideeën? Hoe zorg je ervoor dat je team creatiever wordt en out of the box gaat denken? Hoe haal je meer uit een brainstorm? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in een van onze workshops of trainingen.