Skip to content

Creatief denken: wat is dat eigenlijk?

Om nieuwe producten, services of processen te bedenken of deze te verbeteren kun je creatieve denktechnieken inzetten. Deze helpen je om buiten de kaders te denken. Of beter: om buiten bestaande kaders te denken. Iedereen ontwikkelt in zijn leven denkpatronen. Dit zijn je eigen denkkaders. Je komt tot nieuwe ideeën door het doorbreken van deze patronen. Maar hoe doe je dat? Door het toepassen van diverse creatieve denktechnieken, bijvoorbeeld in een brainstorm. Deze brainstormtechnieken helpen je om vanuit een ander perspectief naar je probleem of vraagstuk te kijken zodat je tot nieuwe ideeën komt.

 

Waarom is creativiteit belangrijk?

Creatieve mensen zijn beter in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. We leven in een tijd waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Dit heeft invloed op de wereld om ons heen. Verandering is een constante geworden; mensen en bedrijven die goed kunnen inspelen op veranderende omstandigheden hebben grotere kans om te overleven en het te winnen van concurrenten.
COVER FUTURE OF JOBS REPORT 2020

Een steeds belangrijkere vaardigheid

Het is niet voor niets dat creativiteit een steeds belangrijkere vaardigheid [link naar: creativiteit een steeds belangrijkere vaardigheid] die hoog gewaardeerd wordt door bedrijven, zoals blijkt uit onderzoek van het World Economic Forum (The Future of Jobs Report 2020). In dit tweejaarlijks onderzoek staat creativiteit al jaren in de top 5 van belangrijkste vaardigheden. Wie zijn creatieve vaardigheden ontwikkelt zal daarom beter scoren op de arbeidsmarkt.

Is iedereen creatief?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: JA! En toch ziet lang niet iedereen zich als iemand die creatieve ideeën kan bedenken. Dat komt omdat we al van jongs af aan denkpatronen ontwikkelen in ons brein. We leren van mensen om ons heen – zoals vrienden en vriendinnen, ouders, school en de samenleving waarin we leven – hoe iets hoort.
Bij creatief denken zitten deze denkpatronen ons in de weg. Dan wil je juist die bestaande denkpatronen doorbreken. En dat is lastig, want hoe ouder we worden hoe sterker die denkpatronen in ons brein verankerd zijn. Daarom neemt onze creativiteit gedurende ons leven af.
Creativiteit is dus geen talent, het is een vaardigheid die we allemaal hebben. Door deze vaardigheid (blijvend) te trainen kan iedereen de meest briljante nieuwe oplossingen en ideeën bedenken. Helemaal als je deze 8 tips voor effectief brainstormen.

Workshops & trainingen


Hoe bedenk je meer en betere ideeën? Hoe zorg je ervoor dat je team creatiever wordt en out of the box gaat denken? Hoe haal je meer uit een brainstorm? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je in een van onze workshops of trainingen.